Voor medewerkers

Medewerkers doen graag werk dat bij hun past en worden graag gehoord, gezien, geboeid en gemotiveerd.

Assessments

Onze kennis van en ervaring met gesprekvoering en assessments zetten wij graag in, om u advies te geven bij de in- door- en uitstroom naar een nieuwe functie en/of organisatie.
Meer informatie.

Loopbaancoaching

Bij loopbaancoaching kijken we samen met u terug op uw loopbaan en de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Ook brengen wij samen uw kwaliteiten, drijfveren, motivatoren en interesses in kaart op basis waarvan een koers wordt bepaald voor de toekomst. 
Meer informatie

Preventieve coaching

Daarnaast richten wij ons op preventieve coaching waarbij ziekteverzuim dreigt of al is opgetreden. Deze vorm van coaching is in eerste instantie gericht op herstel. Doel is om uitval te voorkomen of te beperken.
Meer informatie.

Vaardigheidscoaching

Vaardigheidscoaching is gericht op het ontwikkelen van effectief gedrag. Het gedrag dat u belemmert bij uw functioneren wordt in kaart gebracht. Gekeken wordt wat hieraan ten grondslag ligt. Alternatieve benaderingen en het effect daarvan worden besproken en in de praktijk toegepast. 
Meer informatie

Zelf Kennis Methode

De Zelf Kennis Methode (ZKM) is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen in korte tijd te coachen naar nieuw gedrag dat is gebaseerd op zelfinzicht. Op heldere en effectieve wijze ontstaat snel inzicht in de rode draad van iemands gedrag en functioneren en de – vaak onbewuste - motieven en emoties die daarbij een rol spelen.

Meer informatie.

Vitaliteitsmanagement

Als medewerker ervaart u de noodzaak om flexibel, productief en innovatief in te spelen op de elkaar snel opvolgende veranderingen in de organisatie waar u werkzaam bent. Om dit te realiseren wil u zich vitaal voelen en energiek, gemotiveerd en met doorzettingsvermogen uw werkzaamheden verrichten. Vitale mensen presteren beter en dragen met hun positieve energie bij aan de teamprestaties.
Meer informatie

Door onze jarenlange ervaring als adviseur en manager in het bedrijfsleven en bij de overheid weten wij wat voor organisaties en medewerkers van belang is. Medewerkers doen graag werk dat bij hun past en worden graag gehoord, gezien, geboeid en gemotiveerd. Organisaties streven naar goed werkgeverschap en willen tegelijkertijd de kwaliteit richting hun klanten garanderen, resultaten boeken en kosten beheersen.