Preventieve coaching

Onze ervaring in de behandeling van arbeidsgerelateerde klachten is dat op tijd ingrijpen met gespecialiseerde coaching uitval voorkomt of beperkt. Daardoor wordt veel leed voorkomen.

Herstel

Bij overbelasting en dreigende burn-out is coaching in eerste instantie gericht op herstel. Er is aandacht voor het herkennen van en omgaan met stress en handhaving van de energiebalans. Ook kijken we naar het identificeren en veranderen van persoonlijke eigenschappen die van invloed zijn op het omgaan met werkdruk en stress zoals perfectionisme, assertiviteit en verantwoordelijkheidsgevoel.

Preventie

Daarnaast zijn werkinhoud, organisatiestructuur en het omgaan met verantwoordelijkheid en gezag onderwerp van gesprek. In het kader van preventie gaan we aan de slag met het ontwikkelen van competenties zoals plannen & organiseren, overtuigen, doelen stellen, besluitvaardigheid, flexibiliteit en stressbestendigheid waarbij geoefend wordt met gedragsverandering.

Nare of traumatische ervaringen (nare ervaringen of geweld op het werk, ongevallen en overlijden van een naaste) kunnen zorgen voor problemen op het werk. Ook andere psychische klachten zoals stemmingsstoornissen of angstklachten kunnen invloed hebben op het functioneren. Deze klachten behandelen wij zelf of verwijzen wij naar gespecialiseerde hulpverlening.

Na een kennismaking met de organisatie waar u werkzaam bent en een inventarisatie van de vraag, nodigen wij u uit voor een persoonlijk intakegesprek. Op basis van de gesprekken met u en uw werkgever wordt er door een psycholoog van GelderschGoed een voorstel gedaan voor een plan van aanpak.