Vaardigheidscoaching

Het gedrag dat u van nature vertoont, kan een belemmering vormen bij uw functioneren in een bepaalde rol. Bijvoorbeeld voor u zelf, in de samenwerking met collega's of om resultaten te boeken.

Gerichte coaching  kan u helpen om inzicht te krijgen in de oorzaken en effecten van gedragingen die u belemmeren. Samen brengen we in kaart welke overtuigingen, normen en waarden hieraan ten grondslag liggen. We kijken hoe deze overtuigingen u in de weg zitten en wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen deze u juist verder helpen. 

Vervolgens bespreken we alternatief gedrag en het effect daarvan op u en uw omgeving. Met behulp van rollenspelen en praktijkopdrachten leert u het gewenste gedrag toe te passen. Hierdoor nemen uw vaardigheden toe en wordt uw gedragsrepertoire vergroot, waardoor uw functioneren verbetert.