Vitaliteitsmanagement

Als medewerker ervaart u de noodzaak om flexibel, productief en innovatief in te spelen op de elkaar snel opvolgende veranderingen in de organisatie waar u werkzaam bent. Om dit te realiseren wil u zich vitaal voelen en energiek, gemotiveerd en met doorzettingsvermogen uw werkzaamheden verrichten. Vitale mensen presteren beter en dragen met hun positieve energie bij aan de teamprestaties.

Daarnaast heeft u met uw werkgever de uitdaging om er voor te zorgen dat u gezond, vitaal, productief en met behoud van werkplezier tot aan de pensioenleeftijd kunt blijven werken. Dit vraagt om ontplooiing en ontwikkeling gedurende uw loopbaan. Niet alleen om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor uw organisatie, maar ook om zelf die meerwaarde te ervaren.

GelderschGoed kan u helpen om uw vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te vergroten. Hiervoor hebben wij de volgende twee dienstverleningsvormen ontwikkeld:

Vitaliteitscoaching

In persoonlijke gesprekken en met behulp van huiswerkopdrachten brengen wij samen met u uw werkbeleving, persoonlijke basisbehoeften, motivatoren, drijfveren, waarden en normen, het aanwezig psychologisch kapitaal en uw kwaliteiten in kaart.

Vervolgens reiken wij u tools aan om op een positieve manier in de huidige werksituatie inzetbaarheidsrisico’s het hoofd te bieden, kansen te benutten en een betere aansluiting te vinden met wat u wilt en kunt. Daarbij ligt het accent op het vergroten van motivatie en zelfleiderschap en het creëren van bevlogenheid en vitaliteit. Het coachingstraject wordt afgesloten met een persoonlijk plan van aanpak om uw duurzame inzetbaarheid op korte, middellange en lange termijn te vergoten.

Vitaliteitstraining

Het is ook mogelijk om groepsgewijs uw vitaliteit te vergroten. Net als bij individuele vitaliteistcoaching brengen wij samen met u uw werkbeleving, persoonlijke basisbehoeften, motivatoren, drijfveren, waarden en normen, het aanwezig psychologisch kapitaal en uw kwaliteiten in kaart. Daarnaast zorgt de groepsgewijze aanpak ervoor dat u leert van elkaar. Op positieve en oplossingsgerichte wijze gaat u onder begeleiding van een trainer samen met de tools aan de slag om uw inzetbaarheidsrisico’s het hoofd te bieden, kansen te benutten en een betere aansluiting te vinden met wat u wilt en kunt. Daarbij ligt het accent op het vergroten van motivatie en zelfleiderschap en het creëren van bevlogenheid en vitaliteit. Door het persoonlijk plan van aanpak om duurzame inzetbaarheid te vergoten met elkaar te bespreken, ontstaat er als vanzelf begrip voor, feedback aan en ondersteuning van elkaar. Hierdoor kan een natuurlijke overgang naar intervisie en stimulans van elkaar op de werkvloer plaatsvinden.