Voor organisaties

 U wilt graag een goede werkgever zijn en tegelijkertijd de kwaliteit richting uw klanten garanderen, resultaten boeken en kosten beheersen.

Assessments

Onze kennis van en ervaring met gesprekvoering en assessments zetten wij graag in, om u advies te geven bij de in- door- en uitstroom van uw medewerkers.
Meer informatie.

Ook houden wij ons bezig met coaching. Daarbij maken wij een onderscheid tussen loopbaancoaching, preventieve coaching, reflectieve coaching en vaardigheidscoaching.

Loopbaancoaching

Bij loopbaancoaching kijken we samen met de medewerker terug op diens loopbaan en de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Ook brengen wij samen de kwaliteiten, drijfveren, motivatoren en interesses van de medewerker in kaart op basis waarvan een koers wordt bepaald voor de toekomst. 
Meer informatie

Preventieve coaching

Daarnaast richten wij ons op preventieve coaching van medewerkers waarbij ziekteverzuim dreigt of al is opgetreden. Deze vorm van coaching is in eerste instantie gericht op herstel. Doel is om uitval te voorkomen of te beperken.
Meer informatie.

Vaardigheidscoaching

Vaardigheidscoaching is gericht op het ontwikkelen van effectief gedrag. Het gedrag dat de medewerker belemmert bij diens functioneren wordt in kaart gebracht. Gekeken wordt wat hieraan ten grondslag ligt. Alternatieve benaderingen en het effect daarvan worden besproken en in de praktijk toegepast. 
Meer informatie

Zelf Kennis Methode

De Zelf Kennis Methode (ZKM) is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen in korte tijd te coachen naar nieuw gedrag dat is gebaseerd op zelfinzicht. Op heldere en effectieve wijze ontstaat snel inzicht in de rode draad van iemands gedrag en functioneren en de – vaak onbewuste - motieven en emoties die daarbij een rol spelen.

Meer informatie.

Vitaliteitsmanagement

Als organisatie ervaart u de noodzaak om flexibel, productief en innovatief in te spelen op de elkaar snel opvolgende veranderingen. Om dit te realiseren heeft u behoefte aan vitale medewerkers die energiek, gemotiveerd en met doorzettingsvermogen hun werkzaamheden verrichten. Vitale medewerkers presteren beter en dragen met hun positieve energie bij aan de teamprestaties.
Meer informatie

Door onze jarenlange ervaring als adviseur en manager in het bedrijfsleven en de overheid weten wij wat voor organisaties en medewerkers van belang is. Organisaties streven naar goed werkgeverschap en willen tegelijkertijd de kwaliteit richting hun klanten garanderen, resultaten boeken en kosten beheersen. Medewerkers doen het liefst werk dat bij hun past en worden graag gehoord, gezien, geboeid en gemotiveerd.