Coaching

Loopbaancoaching

Bij loopbaancoaching kijken we samen met de medewerker terug op diens loopbaan en de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Ook brengen wij samen de kwaliteiten, drijfveren, motivatoren en interesses van de medewerker in kaart op basis waarvan een koers wordt bepaald voor de toekomst.
Meer informatie

Preventieve coaching

Daarnaast richten wij ons op preventieve coaching van medewerkers waarbij ziekteverzuim dreigt of al is opgetreden. Deze vorm van coaching is in eerste instantie gericht op herstel. Doel is om uitval te voorkomen of te beperken.
Meer informatie.

Zelf Kennis Methode

De Zelf Kennis Methode (ZKM) is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen in korte tijd te coachen naar nieuw gedrag dat is gebaseerd op zelfinzicht. Op heldere en effectieve wijze ontstaat snel inzicht in de rode draad van iemands gedrag en functioneren en de – vaak onbewuste - motieven en emoties die daarbij een rol spelen.

Meer informatie.

Vaardigheidscoaching

Vaardigheidscoaching is gericht op het ontwikkelen van effectief gedrag. Het gedrag dat de medewerker belemmert bij diens functioneren wordt in kaart gebracht. Gekeken wordt wat hieraan ten grondslag ligt. Alternatieve benaderingen en het effect daarvan worden besproken en in de praktijk toegepast.
Meer informatie