Loopbaancoaching

Medewerkers komen gedurende hun loopbaan veelal meerdere malen voor een keuze te staan. Dit kan worden ingegeven door hun eigen behoefte aan ontwikkeling, verandering of vernieuwing. Ook hun privésituatie kan ertoe leiden dat zij minder of juist meer tijd en energie willen steken in hun loopbaan. Minder plezierige aanleidingen die een medewerker dwingen om een nieuwe stap te zetten zijn een afnemende lichamelijke of geestelijke gezondheid of de keuze van u als werkgever, al of niet als gevolg van ontwikkelingen in de markt.

Op het moment dat er een nieuwe keuze dient te worden gemaakt, kan loopbaancoaching zinvol zijn. Wij kijken terug op de loopbaan, zetten kwaliteiten en wensen op een rij en vertalen dit naar een passende functie of een passend loopbaanpad met bijbehorende acties en een ontwikkelplan. Loopbaancoaching bestaat uit een aantal gesprekken, eventueel gecombineerd met een loopbaanassesment (zie ook: assessment)

In de loopbaangesprekken komen de volgende thema’s aan bod:

 • De aanleiding van de loopbaancoaching.
 • Het verwerken van emoties, vooral als de situatie waarmee men wordt geconfronteerd geen eigen keuze is.
 • Inventariseren van verwachtingen en loopbaanwensen.
 • Terugkijken op de loopbaan en persoonlijke ontwikkeling.
 • Het in kaart brengen van kwaliteiten, motivatie, persoonlijkheid, drijfveren, werkaanpak en interesse in sectoren en rollen.
 • De ideale functie, mogelijkheden, kansen en bedreigingen.
 • Het loopbaanplan; loopbaandoel, loopbaanstrategie, acties en persoonlijk ontwikkelingsplan.

Indien gewenst kunnen de loopbaangesprekken worden gecombineerd met een loopbaanassessment. Het programma wordt op maat samengesteld en bevat (een selectie uit) de volgende onderdelen:

 • Biografisch interview
 • Intelligentietests
 • Persoonlijkheidsvragenlijsten
 • Praktijksimulaties
 • Interessevragenlijsten
 • Resultaten- en adviesgesprek

De resultaten van het intelligentie-, persoonlijkheids- en interesseonderzoek worden vergeleken met normgroepen die overeenkomen met de achtergrond van de medewerker. Hierdoor ontstaat een beeld van hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van personen met bijvoorbeeld hetzelfde geslacht en opleidingsniveau. 

Kwaliteit

GelderschGoed maakt alleen gebruik van psychodiagnostische instrumenten die door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP zijn goedgekeurd op criteria als testconstructie, handleiding en testmateriaal, betrouwbaarheid en validiteit. De COTAN bevordert zo de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland.

De adviseurs van GelderschGoed zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en houden zich aan de daarvoor geldende richtlijnen (www.psynip.nl). Dit betekent in de praktijk dat zij alleen informatie over de medewerker aan u verstrekken nadat de medewerker akkoord is gegaan met de verstrekking daarvan.