Vaardigheidscoaching

Het gedrag dat een medewerker van nature vertoont, kan een belemmering vormen bij diens functioneren in een bepaalde rol. Bijvoorbeeld voor de medewerker zelf, in de samenwerking met collega's of om resultaten te boeken.

Gerichte coaching  kan helpen om inzicht te krijgen in de oorzaken en effecten van gedragingen die de medewerker belemmeren. Samen brengen we in kaart welke overtuigingen, normen en waarden hieraan ten grondslag liggen. We kijken hoe deze overtuigingen de medewerker in de weg zitten en wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen deze de medewerker juist verder helpen. 

Vervolgens bespreken we alternatief gedrag en het effect daarvan op de medewerker en diens omgeving. Met behulp van rollenspelen en praktijkopdrachten leert de medewerker het gewenste gedrag in de praktijk toe te passen. Hierdoor nemen de vaardigheden toe en wordt het gedragsrepertoire vergroot, waardoor het functioneren verbetert.