Vitaliteitsmanagement

Als organisatie ervaart u de noodzaak om flexibel, productief en innovatief in te spelen op de elkaar snel opvolgende veranderingen. Om dit te realiseren heeft u behoefte aan vitale medewerkers die energiek, gemotiveerd en met doorzettingsvermogen hun werkzaamheden verrichten. Vitale medewerkers presteren beter en dragen met hun positieve energie bij aan de teamprestaties.

Daarnaast heeft u de uitdaging om er samen met uw medewerkers voor te zorgen dat zij en u gezond, vitaal, productief en met behoud van plezier in het werk tot aan de pensioenleeftijd kunnen blijven werken. Dat vraagt om medewerkers die zich ontplooien en die zich gedurende hun loopbaan blijven ontwikkelen. Niet alleen om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor uw organisatie, maar ook om zelf die meerwaarde te ervaren. En dat vraagt om een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt.

GelderschGoed kan uw organisatie hierbij helpen. Om de productiviteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten, richten wij ons op het  vergroten van de mentale vitaliteit van uw medewerkers. Hiervoor hebben wij de volgende vier dienstverleningsvormen ontwikkeld:

Vitaliteitscoaching

In persoonlijke gesprekken en met behulp van huiswerkopdrachten brengen wij de werkbeleving, persoonlijke basisbehoeften, motivatoren, drijfveren, waarden en normen, het aanwezig psychologisch kapitaal en de kwaliteiten van uw medewerker in kaart.

Vervolgens reiken wij uw medewerker tools aan om op een positieve manier in de huidige werksituatie inzetbaarheidsrisico’s het hoofd te bieden, kansen te benutten en een betere aansluiting te vinden met wat uw medewerker wil en kan. Daarbij ligt het accent op het vergroten van motivatie en zelfleiderschap en het creëren van bevlogenheid en vitaliteit. Het coachingstraject wordt afgesloten met een persoonlijk plan van aanpak om de duurzame inzetbaarheid op korte, middellange en lange termijn te vergoten.

Vitaliteitstraining

Het is ook mogelijk om met een aantal medewerkers uit uw organisatie of met een afdeling of team de vitaliteit te vergroten. Net als bij individuele vitaliteistcoaching worden de werkbeleving, persoonlijke basisbehoeften, motivatoren, drijfveren, waarden en normen, het aanwezig psychologisch kapitaal en de kwaliteiten van elke medewerker in kaart gebracht.

Daarnaast zorgt de groepsgewijze aanpak ervoor dat medewerkers van elkaar leren. Op positieve en oplossingsgerichte wijze gaan zij onder begeleiding van een trainer samen met de tools aan de slag om inzetbaarheidsrisico’s het hoofd te bieden, kansen te benutten en een betere aansluiting te vinden met wat men wil en kan. Daarbij ligt het accent op het vergroten van motivatie en zelfleiderschap en het creëren van bevlogenheid en vitaliteit. Door het persoonlijk plan van aanpak om duurzame inzetbaarheid te vergoten met elkaar te bespreken, ontstaat er als vanzelf begrip voor, feedback aan en ondersteuning van elkaar. Hierdoor kan een natuurlijke overgang naar en een voortzetting op de werkvloer plaatsvinden.

Vitaliteitsmanagement

Bij vitaliteitsmanagement brengen wij de mentale vitaliteit van (een deel van) uw medewerkers in kaart. Vervolgens adviseren wij u hoe u de mentale vitaliteit van uw medewerkers het beste kunt verbeteren.

Vitaliteitstraining voor HRM-medewerkers

In deze training leren wij uw HRM-medewerkers hoe zij de mentale vitaliteit van uw medewerkers kunnen vergroten. De deelnemers brengen eerst zelf hun werkbeleving, persoonlijke basisbehoeften, motivatoren, drijfveren, waarden en normen, hun psychologisch kapitaal en kwaliteiten in kaart. Vervolgens krijgen zij tools aangereikt om op een positieve manier in de huidige werksituatie inzetbaarheidsrisico’s het hoofd te bieden, kansen te benutten en een betere aansluiting te vinden met wat elke deelnemer wil en kan. Daarbij ligt het accent op het vergroten van motivatie en zelfleiderschap en het creëren van bevlogenheid en vitaliteit. Dit resulteert in een persoonlijk plan van aanpak om de duurzame inzetbaarheid op korte, middellange en lange termijn te vergoten. Parallel hieraan leert de HRM-medewerker de opgedane kennis, ervaring en vaardigheden toe te passen bij anderen, waarmee ook geoefend wordt in de praktijk.