Voor particulieren

Studie- en beroepskeuzeonderzoek

Het is belangrijk om een goede keuze te maken als het gaat om studie en beroep. Op het moment dat er twijfels bestaan over het maken van de juiste beslissing kan een psychologisch onderzoek zinvol zijn.

Met intelligentietests worden de intellectuele capaciteiten in kaart gebracht (zie ook: intelligentieonderzoek). Daarnaast worden vragenlijsten afgenomen en gesprekken gevoerd om een beeld te krijgen van iemands’ persoonlijkheid, drijfveren, motivatie en interesse.
Meer informatie.

Intelligentieonderzoek

Een assessment dat onderzoek doet naar zowel intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie, vaardigheden en belangstelling geeft het meest complete beeld van iemand. Echter, er zijn situaties waarin het wenselijk is om alleen naar intellectuele capaciteiten te kijken.

Op basis van de vraagstelling wordt de inhoud van het intelligentieonderzoek bepaald. Zo kan er gekeken worden naar verbaal begrip of verbaal-conceptueel redeneervermogen, maar ook naar taalvaardigheid zoals spelling, grammatica en woordenschat.
Meer informatie.

Vitaliteitsmanagement

Als medewerker ervaart u de noodzaak om flexibel, productief en innovatief in te spelen op de elkaar snel opvolgende veranderingen in de organisatie waar u werkzaam bent. Om dit te realiseren wil u zich vitaal voelen en energiek, gemotiveerd en met doorzettingsvermogen uw werkzaamheden verrichten. Vitale mensen presteren beter en dragen met hun positieve energie bij aan de teamprestaties.
Meer informatie

Zelf Kennis Methode

De Zelf Kennis Methode (ZKM) is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen in korte tijd te coachen naar nieuw gedrag dat is gebaseerd op zelfinzicht. Op heldere en effectieve wijze ontstaat snel inzicht in de rode draad van iemands gedrag en functioneren en de – vaak onbewuste - motieven en emoties die daarbij een rol spelen.

Meer informatie