Studie- en beroepskeuzeonderzoek

Het is belangrijk om een goede keuze te maken als het gaat om studie en beroep. Op het moment dat er twijfels bestaan over het maken van de juiste beslissing kan een psychologisch onderzoek zinvol zijn.

Met intelligentietests worden de intellectuele capaciteiten in kaart gebracht (zie ook: intelligentieonderzoek). Daarnaast worden vragenlijsten afgenomen en gesprekken gevoerd om een beeld te krijgen van iemands’ persoonlijkheid, drijfveren, motivatie en interesse.

Alle onderdelen samen leiden tot een profiel waaruit blijkt welk werk- en denkniveau iemand heeft en welke studieweg en begeleiding daaruit voortvloeien. Daarnaast komen de voorkeuren voor beroepssectoren en type werkzaamheden naar voren. Door ook iemands persoonlijkheid in kaart te brengen, kan een uitspraak worden gedaan over welke soorten functies het beste aansluiten. Het eindresultaat leidt tot een gericht studie- en beroepskeuze advies.

De inhoud

Een studie- en beroepskeuze onderzoek beslaat circa een dag en bevat de volgende onderdelen:

  • Ontvangst
  • Intakegesprek, al dan niet in aanwezigheid van ouders en/of verzorgers
  • Intelligentieonderzoek
  • Lunch
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Interessevragenlijsten
  • Resultaten- en adviesgesprek

Binnen een week, en zo mogelijk eerder, ontvangt de deelnemer een schriftelijke rapportage met de bevindingen en het advies. 

Kwaliteit

GelderschGoed maakt alleen gebruik van psychodiagnostische instrumenten die door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP zijn goedgekeurd op criteria als testconstructie, handleiding en testmateriaal, betrouwbaarheid en validiteit. De COTAN bevordert zo de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland.

De adviseurs van GelderschGoed zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en houden zich aan de daarvoor geldende richtlijnen (www.psynip.nl). Dit betekent in de praktijk dat wij alleen informatie verstrekken aan de persoon die heeft deelgenomen aan het onderzoek en eventuele ouders en/of verzorgers. Met toestemming van de deelnemer en diens ouders en/of verzorgers kan de informatie ook verstuurd worden naar een werkgever, huisarts of andere instantie.

De DoorstroomMeter

De DoorstroomMeter helpt bij de volgende vragen. Welke studierichtingen sluiten het beste aan bij mijn interesse en persoonlijkheid? Passen mijn intellectuele capaciteiten bij een hbo- of wo-opleiding? Hoe staan mijn competenties ervoor vergeleken met eerstejaarsstudenten?

Lees meer