DoorstroomMeter

De DoorstroomMeter helpt bij de volgende vragen:

 • Welke studierichtingen sluiten het beste aan bij mijn interesse en persoonlijkheid?
 • Passen mijn intellectuele capaciteiten bij een hbo- of wo-opleiding?
 • Hoe staan mijn competenties ervoor vergeleken met eerstejaarsstudenten?
 • Komen mijn studiehouding en studievaardigheden tegemoet aan wat er van een hbo-of wo-student wordt gevraagd?
 • Welke ondersteuning en begeleiding heb ik nodig om een hbo- of wo-opleiding succesvol af te ronden?

Doelen

De DoorstroomMeter heeft de volgende doelen:

 • Ondersteuning bij het maken van de juiste keuze: welke studierichting past het best bij mij, gezien mijn interesse en mogelijkheden?
 • Verbeteren van studiesucces; er is relatief veel uitval van hbo- en wo-ers
 • Zelfreflectie/zelfselectie
 • Voorbereiding op het hbo en wo, bewustwording en kennisoverdracht

Inhoud

De DoorstroomMeter bij GelderschGoed bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intake
 • Achtergrondvragen, wat zijn motieven en belemmeringen om door te studeren?
 • Kennisvragen over het hbo- en wo- onderwijs en de verschillen met het middelbaar en mbo-onderwijs
 • Onderzoek naar intellectuele capaciteiten
 • Competentievragenlijst
 • Interessevragenlijst
 • Studie Aspecten Scan, gekeken wordt naar studiehouding en studievaardigheden
 • Resutaten- en adviesgesprek

Meer weten? Neem contact op.