Ben jij klaar voor hbo of wo?

Om leerlingen bewuster te maken van wat het inhoudt om door te stromen naar een hbo- of academische opleiding maakt GelderschGoed gebruik van de DoorstroomMeter. Deze geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke studierichtingen sluiten het beste aan bij mijn interesse en persoonlijkheid?
 • Passen mijn intellectuele capaciteiten bij een hbo- of wo-opleiding?
 • Hoe staan mijn competenties ervoor vergeleken met eerstejaarsstudenten?
 • Komen mijn studiehouding en studievaardigheden tegemoet aan wat er van een hbo-of wo-student wordt gevraagd?
 • Welke ondersteuning en begeleiding heb ik nodig om een hbo- of wo-opleiding succesvol af te ronden?

Doelen

De DoorstroomMeter heeft de volgende doelen:

 • Ondersteuning bij het maken van de juiste keuze: welke studierichting past het best bij mij, gezien mijn interesse en mogelijkheden?
 • Verbeteren van studiesucces; er is relatief veel uitval van hbo- en wo-ers
 • Zelfreflectie/zelfselectie
 • Voorbereiding op het hbo en wo, bewustwording en kennisoverdracht

Inhoud

De DoorstroomMeter bij GelderschGoed bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intake
 • Achtergrondvragen, wat zijn motieven en belemmeringen om door te studeren?
 • Kennisvragen over het hbo- en wo- onderwijs en de verschillen met het middelbaar en mbo-onderwijs
 • Onderzoek naar intellectuele capaciteiten
 • Competentievragenlijst
 • Interessevragenlijst
 • Studie Aspecten Scan, gekeken wordt naar studiehouding en studievaardigheden
 • Resutaten- en adviesgesprek

Een student kan zich tegenwoordig niet meer permitteren om een verkeerde keuze te maken. De studieduur is beperkt, een verkeerde keuze is op z’n minst kostbaar en kan daarnaast het zelfvertrouwen van de student aantasten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *