Interpolis

Interpolis

Bij de instroom van nieuwe medewerkers in kaart brengen of zij in voldoende mate beschikken over de competenties die Interpolis van elke medewerker verwacht.