Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel

Loopbaanassessments en loopbaangesprekken met medewerkers die hun sterke en ontwikkelpunten in kaart willen brengen om op basis daarvan hun koers te bepalen en tijdig te anticiperen op de op handen zijnde reorganisatie.