Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid geopend

Wilt u het komende jaar aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Wellicht is het dan interessant om voor uw organisatie subsidie vanuit het ESF (Europees Sociaal Fonds) aan te vragen. Organisaties kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 oktober tot en met 13 november 2015.

Doel van de regeling is om meer mensen langer en productief aan het werk te houden. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro. Voorwaarde is dat de aanvrager zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt.

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet een project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

 • Doel van het project is het stimuleren van Duurzame Inzetbaarheid.
 • Projecten dienen gericht te zijn op de volgende thema’s:
  • Bedrijfs- of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid bij werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Van elk thema zijn een tweetal voorbeelden beschreven op de website van het Agentschap SZW.

 • Een werkgever dient bij de aanvraag aan te tonen dat deze tenminste twee werknemers in dienst heeft.
 • Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag  na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
 • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest.
 • De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van adviseur. Per adviseur moeten drie referenties van verschillende opdrachtgevers bij de aanvraag worden gevoegd.
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.

Bekijk een uitgebreider overzicht van de aanvraagcriteria.

Aanvraagperiode

19 oktober 2015 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Bedrijven en instellingen kunnen zich nu al registreren.

Meer informatie over aanvragen, uitvoeren en verantwoorden.

Hoogte subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit jaar maximaal €22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een project bij uw organisatie? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Jolanda Woordes via 0573 760005 of jolanda@gelderschgoed.nl.

Zie ook: Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid (SZW).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *