Via Nova College

Via Nova College

Training en begeleiding van de Begeleidingsadviescommisie die op basis van assessments en selectiegesprekken een advies diende uit te brengen over de aanstelling van een nieuw managementteam.